Aaltje project

In het Aaltje-project vertellen we de verhalen van Aaltje en drie andere Smeerlinger kinderen. We laten op een kleinschalige manier iets zien van de verbinding tussen de mensen die in Smeerling woonden en hun verbinding met hun voor- en nageslacht, de gemeenschap, het landschap, de cultuur en de taal.

Wat staat ons voor ogen in het project?

a. Het verhaal van Aaltje vertellen en daarmee van de mensen achter de essen. Smeerling ontvangt veel wandelaars en fietsers van buiten, maar wie waren en zijn de mensen achter de essen en de houtwallen? Hiermee zou de ‘beleving’ van het natuur- en cultuurlandschap verdiept kunnen worden.
b. De lange lijn laten zien. We leven niet solo maar zijn verbonden met mensen voor ons, om ons heen en met het landschap.
c. Een lokaal geaarde bijdrage aan het plezier in taal en geschiedenis van Westerwolde.

Activiteiten
-Uitgave publieksboekje ‘Aaltje. Vier generaties kinderen uit Smeerling in het Groningse Westerwolde’ 
-Website www.aaltjesstee.nl met meer achtergrondinformatie
-de Aaltje-wandeling
-Aanbod van een lespakket voor basisscholen,verder onderzoeken, zie Scholen

 • De verhalen zijn uitgegeven in een boekje ”Aaltje – vier generaties kinderen uit Smeerling in het Groningse Westerwolde” (52 blz). U kunt het bestellen via info@aaltjesstee.nl
  Kosten: € 9,50 per stuk (=inclusief verzendkosten). 

  Het boekje is voor € 5,00 per stuk verkrijgbaar bij:
  Gasterij Natuurlijk Smeerling, MOW|Museum Westerwolde, Streekhistorisch Centrum Stadskanaal, Oude Stelmakerij in Sellingen, Tourist Info en de Read Shop Stadskanaal. 

  Het boekje is ook te lezen als digibook via https://view.publitas.com/db/aaltje-vier-generaties-kinderen-uit-smeerling/ 

  Het project wordt begeleid door een werkgroep bestaande uit:

 • Jan Bessembinders en Jan Huiges (Stichting Smeerling-Metbroek)
 • Jeroen Kuipers (Boswachter in Smeerling/Natuurmonumenten)
 • Frits van Kouwenhove
 • Kineke Kuper en Geert Volders (Historische Vereniging Westerwolde)
 • Hanne Wilzing (initiatiefnemer)

 • Realisatie website: Marten Fokkens

  Het ‘Aaltje’-project wordt uitgevoerd door vrijwilligers en financieel gesteund door het Gebroeders Hesse Fonds en de Stichting Smeerling Metbroek.

  MOW|Museum Westerwolde in Bellingwolde en het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal zijn adviserend betrokken.