Verhalen

De verhalen van vier Smeerlinger kinderen:

Aaltje, Boele, Wupke en Berend


Aan de hand van fragmenten uit het kasboekje schreef Hanne Wilzing, achter-achterkleinzoon van Aaltje, drie verhalen over Aaltje. In het Westerwolds, maar vertaald in het Nederlands.

En hoe gaat het na Aaltje op deze plek in Smeerling verder met de volgende generaties van haar familie?

Bijvoorbeeld met Boele, het zoontje van Aaltjes neef Freerk Halmingh, die als vijfjarige getuige is van de Smeerlinger markescheiding in 1844. Dat is te lezen in het vierde verhaal.

Het vijfde verhaal gaat over het neerstorten van een Engelse jachtbommenwerper in Smeerling in 1943. Wupke, dochter van Aaltjes achterkleinzoon Berend Wilzing die met echtgenote Janna ter Borg en oudste dochter Zwaantje eerst op het Hoisingstee woont, is er getuige van. Wupke wordt geboren op de bovengenoemde nieuwe boerderij (Smeerling 10) die gebouwd werd met de gebinten uit het Hoisingstee.

Het zesde verhaal speelt zich af in 1966. Berend (Berend Albert Hanne, de auteur), neef van Wupke en achterachterkleinzoon van Aaltje, gaat met zijn vader Hanne Wilzing naar het boerplak, de gezamenlijke afvalstortplaats, vlakbij het vroegere Hoisingstee en vindt daar schatten.
Hanne en Berend zijn beiden geboren op de boerderij uit 1909 waar in 1979 Jan, de broer van Berend, onder het vloerzeil het kasboekje vindt.
Op deze website vindt u korte fragmenten van de verhalen over Aaltje, Boele, Wupke en Berend. De volledige verhalen kunt u lezen in het boekje “Aaltje”. 
Zie op https://aaltjesstee.nl/about/ voor bestel informatie.