Westerwoldse familierecht en Aaltje

In het Westerwoldse landrecht was geregeld dat het familiebezit beschermd werd. Bij het hertrouwen van een ouder, na het overlijden van de partner, worden er drie voogden over de kinderen benoemd. De eerste heet voormond, en is meestal gerelateerd aan de familie van de overleden partner. De tweede heet sibbevoogd, en is meestal familie van de voortlevende. En de derde heet vreemde voogd, meestal geen familie (bron: Wegman). Aaltje was de erfgenaam van het Hoisinghstee. Boele Halmingh was ‘principale voormond’ (hoofdvoogd), Jan Gelms ‘sibbe’ en Jan Haijes ‘vreemde voogd’. Hoofdvoogd Boele Halmingh is getrouwd met Harmke Joesten Hoisingh, zus van Aaltjes vader Hindrik. Voor Aaltje oom Boele en tante Harmke dus. Bij de start van het voogdijschap over Aaltje wordt er een inventarisatie gemaakt van de roerende goederen(bron Groninger Archieven)

Afsluiting voogdij in 1810 (Groninger Archieven)

Een week na haar huwelijk met Hanne Hids eindigt het voogdijschap over Aaltje volgens de door drost en rechter mr W. de Sitter in Wedde opgemaakte acte op de 18e van de ‘wintermaand’ (december) 1810. In het financieel eindoverzicht blijkt dat er een ‘voordelig slot’ is van 100 gulden, 10 stuivers en 5 duiten. Deze wordt uitbetaald aan ‘2den comparant’ Hanne Hids. De voogden Boele Halmingh en Jan Haijes – Jan Gelms is al overleden – worden ontslagen en ontvangen decharge.

De koopakte van het Hoisinghstee uit 1750 wordt begin jaren 70 van de 20e eeuw teruggevonden achter het portret van Ikien Hids de dochter van Aaltje.

Portret Berend Jans Wilzing
Portret Ikien Hids

 

 

 

 

 

 

 

Zie scan en lees de transcriptie van de koopakte.

Transcriptie acte 1750 huis en grond Smeerling

Graven Ikien Hids en Berend Wilzing op kerkhof bij kerk Onstwedde