Scholen

Lesmateriaal

Aaltje werd geboren in de 18e eeuw. Kinderen van nu leven in de 21e eeuw. Bij het Aaltje-project hebben we lesmateriaal gemaakt voor bovenbouwgroepen van basisscholen.

Toen en nu worden vergeleken rond de onderwerpen: je eigen stamboom, je omgeving, geld, kleding en liederen.

Naast korte toelichtende teksten zijn er praktische opdrachten voor de leerlingen en een handleiding voor de docenten.

Het materiaal werd gemaakt door Frits van Kouwenhove samen met Kineke Kuper van de Historische Vereniging Westerwolde en Hesther Bakker van MOW/Museum Westerwolde.

Interview met Frits van Kouwenhove op RTV Noord 16-6-2020:


Tekenboekje

Onder het onder het vloerzeil van de oude boerderij in Smeerling teruggevonden kasboekje troffen we ook een deel van een oud tekenboekje aan. De afbeeldingen moesten worden nagetekend of vergroot.

Foto’s van het tekenboekje. U kunt ook op de foto klikken.