Bataafse Republiek, Bedelboerderij

Aaltje groeit op ten tijde van de Bataafse Republiek 1795-1806. Lodewijk Napoleon, de broer van Napoleon Bonaparte, wordt de eerste Koning van Holland. Hij regeert tot 1810, waarna Nederland ingelijfd wordt bij Frankrijk.
Vanaf 1815 krijgen we koning Willem I. Het lijkt allemaal ver weg van Westerwolde, maar toch kijgt Aaltje er volgens het kasboekje mee te maken: nl. via verplichte bijdragen aan het Franse garnizoen in Nieuweschans en via bijdragen aan de zgn. bedelboerderij van Abel Boels in Onstwedde.
De boeren van Onstwedde hadden een ‘onderlinge verzekering’ afgesproken in geval van schade door plunderende soldaten.
In de winter van 1794-1795 moet daar een beroep op worden gedaan nadat een Engelse soldatenbende de boerderij van Boels plunderde en platbrandde.

In 1809 betaalde Aaltjes voogd 20 gulden en 12 stuivers voor ‘Abel Boels zin ofgebrande huis’
Boerderij Abel Boels