Persbericht juni 2020

‘Aaltje’ gaat naar school
Lespakket Aaltje-project voor basisscholen in Westerwolde

In maart vond de virtuele aftrap van het Aaltje-project plaats. Het gaat over het in 1786 in Smeerling in Westerwolde geboren meisje Aaltje Hoisingh. Door haar voogd Boele Halmingh wordt voor Aaltje, als ze (half)wees wordt, een kasboekje bijgehouden. Het kasboekje wordt 200 jaar later teruggevonden onder het vloerzeil van een boerderij in Smeerling. Het levert een bijzonder doorkijkje op naar het leven in Westerwolde in die tijd.

Zo groeide het ‘Aaltje’-project. Er kwam een boekje uit. De Aaltje-wandeling werd uitgezet. De website www.aaltjesstee.nl ging in de lucht en het door Josien Bakker gezongen lied ‘Smilke’ ging viraal. Ook werd er een lespakket ontwikkeld voor bovenbouwgroepen van basisscholen. Dit wordt in de week van 15 juni toegezonden aan alle basisscholen in de regio Westerwolde.

Verbinding streekgeschiedenis en actualiteit van nu
Het lespakket bestaat uit een docentenhandleiding en leerlingenmateriaal. Onderwerpen zijn o.a. je familie in een stamboom, Aaltje en ik, geld en kleding en de taal in Westerwolde. Ook is er in verband met de actualiteit van corona een les opgenomen over pandemieën en ziektes.
Het door Frits van Kouwenhove geschreven lespakket is ontwikkeld onder auspiciën van de Historische Vereniging Westerwolde en met advies van MOW I Museum Westerwolde.

Doel van het lespakket
*De kennis, interesse en beleving van de leerlingen voor het natuur- en cultuurlandschap in Westerwolde en Smeerling stimuleren door het verhaal van Aaltje te vertellen en daarmee van de mensen achter de essen van Smeerling.
*Leerlingen het besef van tijd en verbondenheid laten ervaren door de lange lijn te laten zien van familie, landschap, gebeurtenissen die je belangrijk vindt, geld, kleding, taal en gezondheid.
*Leerlingen aan de hand van de geschiedenis van Aaltje laten kijken naar hun eigen leven.
*Plezier in taal en streekgeschiedenis stimuleren.
Het lespakket is gratis te downloaden op https://aaltjesstee.nl/scholen/

Aaltje-project
Het Aaltje-project wordt begeleid door een werkgroep van de Stichting Smeerling-Metbroek, de Historische Vereniging Westerwolde en boswachter Jeroen Kuipers van Natuurmonumenten. MOW l Museum Westerwolde en Streekhistorisch Centrum Stadskanaal zijn adviserend betrokken. De Stichting Smeerling-Metbroek en het Gebroeders Hesse Fonds geven financiële steun. Meer informatie op www.aaltjesstee.nl

Noot voor de redactie. Meer informatie over het Aaltje-project bij Hanne Wilzing (06 51340442) of via info@aaltjesstee.nl

Aftrapbijeenkomst Aaltje-project op 21 maart gaat niet door….

 ……….maar project gaat wel van start.

De aftrapbijeenkomst van het Aaltje-project op 21 maart 2020 gaat in verband met het corona-virus niet door.

We hebben echter ook goed nieuws: het Aaltje-project gaat toch van start en krijgt nu een virtuele aftrap:

Dit betekent:
-na 21 maart is het boekje ‘Aaltje – vier generaties kinderen uit Smeerling’ verkrijgbaar c.q. te bestellen; zie Aaltje project
-de website www.aaltjesstee.nl met veel achtergrondinformatie is nu al toegankelijk
-het speciaal voor het project geschreven en door Josien Bakker gezongen lied ‘Smilke’ (Smeerling) is te beluisteren op Aaltje in ‘Smilke’
-het lespakket voor bovenbouwgroepen van basisscholen is beschikbaar via Scholen
-en vanaf 21 maart kunt u in Smeerling de Aaltje-wandeling lopen zie Wandelen

Kijkt u voor nieuws over de virtuele aftrap even op deze website na 21 maart.’